XV-lecie szkolnego wolontariatu „Pomocna Dłoń”

Data: 1 grudnia, 2019

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobro, tylko sam był dobroczyńcą,

Jest również obdarowany, obdarowany tym , co ten drugim przyjmuje z miłością”

Jan Paweł II

Dnia 29 listopada obchodziliśmy w szkole XV-lecie istnienia szkolnego wolontariatu „Pomocna dłoń”. O niezwykłości tej grupy świadczy fakt, iż skupia ona nie tylko uczniów ale również rodziców uczniów naszej szkoły i mieszkańców miasta.

W tym szczególnym dniu odwiedzili nas wyjatkowi goście, Pani Elżbieta Grochowska-zastępca przewodniczacego Rady Miasta oraz nauczyciele i podopieczni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Borzęciczek oraz emerytowana kierowniczka Domu Seniora „Vigor”.

Uroczystość była połączona z Międzyszkolnym konkursem „Wolontariat w poezji”. Swoje autorskie wiersze zaprezentowali uczniowie z Szkóły Podstawowej nr1,5,6,7,9,11. Ze względu na wyjatkową tematykę utwórów, wszyscy młodzi poeci byli zwycięzcami. Za swoją prezentację zostali nie tylko nagrodzeni brawami widzów, ale również otrzymali drobne upominki, których fundatorem była Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 5.

Wśród otrzymanych życzeń i gratulacji znalazły się te wyjątkowe, które otrzymaliśmy od uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Borzęciczek. Wychowankowie ośrodka przygotowali dla wolontariuszy i gości niezwykły program artystyczny – pokaz sztuki akrobatyczno cyrkowej.

Kulminacyjnym punktem uroczystości był słodki poczęstunek w postaci tortu, który był prezentem od Dyrekcji Szkoły oraz Rady Rodziców.

Po zakończonej części oficjalnej młodzieży z Borzęciczek przekazaliśmy dary od społeczności uczniów naszej szkoły.

W imieniu Pani Dyrektor z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dziękujemy wszystkim uczniom oraz ich rodzicom z przekazane dary.

Szczególne słowa podziękowania pragniemy skierować do uczniów bardzo aktywnie działających w wolontariacie: Olgi Kazowskiej, Igi Sobczak, Jana i Pawła Gąsiorek, Allana Szczuraszka, Krzysztofa Marczaka, Kingi Kucharskiej, Tobiasza Ryl, Emilii Żywicy, Leny Rynowieckiej, Magdaleny Idczak, Nadii Sikorskiej, Jana Namysł, Stefana Sójki.

Serdecznie dziękujemy również rodzicom i mieszkańcom naszego miasta, którzy również aktywnie działają na rzecz naszego wolontariatu

Dziękujemy Pani Małgorzacie Sobczak, Annie Gąsiorek, Joannie Szczuraszek. Annie Stawińskiej, Justynie Kazowskiej, Anicie Podskarbi-Marczak, Kamili Rynowieckiej, Lidii Brzezińskiej, Anicie Sommer, Justynie Kazowskiej, Zofii Zietek, Małgorzacie Grzęda, Pawłowi Moch, Andrzejowi Szyszce, Mariuszowi Piwek.

Za przygotowanie wystawy upamietniającej XV – lecie wolontariatu dziękujemy Pani Annie Sójce, Pani Annie Gąsiorek oraz uczniom Stefanowi, Janowi i Pawłowi.

Za pomoc w przygotowaniu uroczystości dziękujemy wszystkim wolontariuszom oraz nauczycielce naszej szkoły Pani Grażynie Szulc.

Za udział w uroczystości dziękujemy klasie integracyjnej III B oraz Panią Barbarze Cnotliwej i Annie Woźniak.