XIV Międzygminny Konkurs Ortograficzny „MISTRZ ORTOGRAFII” dla klas II-III

Data: 3 marca, 2012

Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas młodszych jest organizowany przez naszą szkołę już od osiemnastu lat, do tej pory obejmował swym zasięgiem szkoły podstawowe z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W bieżącym roku znieniliśmy formułę konkursu. Kierując się koniecznością dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości uczniów wynikających ze zmian podstawy programowej oraz reformy oświaty postanowiliśmy z jednej strony objąć konkursem uczniów klas II i III, rezygnując z udziału klas I, z drugiej strony rozszerzyliśmy zakres konkursu do szczebla powiatu ostrowskiego. Od tego roku konkurs dla klas II i III edukacji wczesnoszkolnej stał się integralną częścią XIV Międzygminnego Konkursu Ortograficznego MISTRZ ORTOGRAFII, przebiegającego pod patronatem Rady Języka Polskiego oraz Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

29 lutego 2012 roku odbył się etap II rejonowy konkursu dla uczniów klas II i III. W eliminacjach międzyszkolnych wzięło udział 32 uczniów reprezentujących 19 szkół podstawowych z terenu powiatu ostrowskiego. W miłej i radosnej atmosferze najmłodszych gości oraz nauczycieli przywitała Dyrektor Szkoły Dorota Cieśla. Następnie wiele ciepłych słów skierowała do dzieci Przewodnicząca Komisji Konkursowej Pani Anna Galant. Wszystkim dzieciom wręczone zostały dyplomy za udział w konkursie, a nauczycielom podziękowania za przygotowanie podopiecznych do konkursu. Następnie pod opieką Komisji Konkursowej uczniowie udali się do klas, gdzie w czasie  45 minut rozwiązywali test z ortografii i interpunkcji, składający się z 18 zadań. Do trzeciego etapu komisja konkursowa zakwalifikowała 15 uczniów będących autorami najwyżej punktowanych prac.

Wśród zwycięzców etapu międzyszkolnego znalazły się 2 uczennice SP nr 5. Są to trzecioklasistki: Joanna Skoczylas i Zofia Kempińska. Uczennice zostały przygotowane przez panią Annę Karpińską. Zwyciężczyniom życzymy powodzenia w finale konkursu.