XI Turniej Wiedzy o Zdrowiu Polskiego Czerwonego Krzyża dla szkół podstawowych rejonu ostrowskiego

Data: 8 maja, 2018

W ostatnim dniu kwietnia, miesiącu zdrowia, w sali Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim odbył się finał powiatowy XI Turnieju Wiedzy o Zdrowiu PCK dla klas IV-VI szkół podstawowych rejonu ostrowskiego.

Naszą szkołę, która należy do Ogólnopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, reprezentował Krzysztof Mruk z klasy VI c. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez rozbudzanie zainteresowań prozdrowotnych oraz propagowanie postaw sprzyjających zdrowiu. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu higieny ciała i jamy ustnej z uwzględnieniem chorób zębów i przyzębia. Tematyką konkursu zostały objęte także zagadnienia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyki nałogów (alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii) oraz chorób układu krążenia w aspekcie prawidłowego żywienia i aktywności ruchowej.