XI Międzyszkolny Przegląd Jasełek

Data: 28 stycznia, 2013

 Dnia 8 stycznia 2013r, w Szkole Podstawowej nr 5  w Ostrowie Wielkopolskim odbył się XI Międzyszkolny Przegląd Jasełek. Organizatorami uroczystości od lat jest katechetka Renata Jelak- Henschel oraz Pan Paweł Moch. Od trzech lat w organizacji przeglądu pomagają  również rodzice  uczniów,  Lidia Brzezińska, Anita Sommer, Małgorzata  Sobczak, Anna Poterska, panie te  są członkami szkolnego wolontariatu.

 W bieżącym roku swoje talenty aktorskie  i muzyczne zaprezentowało 140 uczestników z Szkół Podstawowych nr 1, 4, 5, 6, 11, 13 oraz Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Sióstr Elżbietanek. Nietypowe jasełka zaprezentował organizator Szkoła nr 5 w rolę aktorów oprócz uczniów wcieliły się dorosłe osoby –  panie Lidia i Ania,  Małgosia i Anita mamy działające w szkolnym wolontariacie, które prezentowały rolę Maryi, Józefa oraz narratorów.

Uroczystości towarzyszyli zaproszeni goście min: proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego ,ks. Andrzej Szudra oraz reprezentujący księdza prałata Michała Milewskiego wikariusz Parafii NMP Królowej Polski  ks. Marcin Jóźwiak . Tegoroczny Przegląd dedykowany był   niepełnosprawnemu  16 miesięcznemu Maciejowi, który wraz z rodzicami i dziadkami,  był wyjątkowym gościem na międzyszkolnych jasełkach. Podczas jasełek dorosłe wolontariuszki – mamy działające w szkolnym wolontariacie ,,Pomocna dłoń”oraz kapłani przybyli na uroczystość przekazali rodzicom dziecka środki finansowe na leczenie dziecka. Pieniądze zostały zebrane przez wolontariuszy w parafiach, w których wszyscy członkowie szkolnego wolontariatu zaprezentowali swoje aktorskie umiejętności  i przedstawili inscenizację wiersza J. Tuwima ,,Rzepka”- wiersz ten  choć zaprezentowany w sposób wręcz humorystyczny przedstawia wielkie wartości, ważne nie tylko dla wolontariuszy ale również dla każdego  z nas, przypomina nam, iż zawsze powinniśmy  pomagać  drugiemu człowiekowi.