X Miejski Przegląd Jasełek

Data: 19 stycznia, 2012

Dnia 10 stycznia 2012 roku w naszej szkole odbył się X Miejski Przegląd Jasełek. W jubileuszowym przeglądzie wzięły udział Szkoła Podstawowa nr 5,6,9,11,13 oraz wychowankowie Ośrodka Wychowawczego Sióstr Elżbietanek. Tegorocznej uroczystości towarzyszyli zaproszeni goście ks. prałat Michał Milewski, pani Beata Misiek-doradca metodyczny nauki religii, rodzice działający w szkolnym kole wolontariatu. Szczególnym gościem była niepełnosprawna absolwentka naszej szkoły Małgorzata Ślopek, której dedykowano jubileuszowe spotkanie jasełkowe. W tym dniu nie tylko dla Małgosi były przygotowane inscenizacje o tematyce Bożego Narodzenia, ale również specjalny tort. Szkolne koło wolontariatu przekazało jej środki finansowe zebrane podczas loterii Mikołajkowej.
Organizatorką uroczystości była katechetka – opiekunka szkolnego koła wolontariatu Renata Jelak- Henschel.