X Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy

Data: 24 czerwca, 2012

15 marca 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim został przeprowadzony jubileuszowy X Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas V-VI z terenu miasta. Celem konkursu było zainteresowanie młodych ludzi światem, jego różnorodnością i pięknem oraz zrozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności za jego stan. Uczniowie w czasie 60 minut musieli poradzić sobie z różnorodnymi zadaniami z zakresu wiedzy i umiejętności przyrodniczych. Konkurs składał się z dwóch etapów. Najpierw uczniowie rozwiązywali zadania otwarte w formie pisemnego testu, a następnie odpowiadali na pytania zamknięte za pomocą pilotów do testów systemu QClick z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Ośmiu uczniów zostało nagrodzonych i wyróżnionych. Było wśród nich trzech uczniów z naszej szkoły – Mikołaj Leki , Arkadiusz Brudło i Łukasz Dolata.