Wysoki wynik sprawdzianu zewnętrznego szóstoklasitów

Data: 31 maja, 2013

Kolejny już rok z rzędu uczniowie klas VI naszej szkoły osiągnęli wysoki wynik punktowy ze sprawdzianu zewnętrznego, do którego przystąpili w dniu 4 kwietnia 2013 roku.

Uczniowie osiągnęli średni wynik punktowy 25,75 co sytuuje placówkę w staninie 6 na tle kraju i w staninie 7 na tle województwa. Dla porównania średnia punktowa kraju 24,03, województwa 23,37, gminy Miasto Ostrów Wielkopolski 25,29. Wynik taki osiągnęło 16,1% szkół w kraju. Wynik naszych szóstoklasistów jest wyższy od średnich kraju czy województwa, więc mamy powód do zadowolenia tym bardziej że 1/3 uczniów przystępujących do sprawdzianu osiągnęła wynik punktowy 30 i powyżej.

Najwyższy średni wynik w szkole  27,41 osiągnęła klasa VIa. Maksymalną liczbę 40 punktów zdobyły Natalia Stodolna z klasy VIb i Konstancja Radziczew z klasy VIc, 39 punktów zdobyła Natalia Piwek z klasy VIa, a po 38 punktów zdobyli Barbara Majchrzak, Natalia Bestian z klasy VIc i Mateusz Rachwalski z klasy VId

Wszystkim szóstoklasistom gratulujemy.