Wybory do Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI już za nami!

Data: 1 października, 2015

28 września 2015 roku odbyły się powszechne, równe oraz tajne wybory wyłaniające władze Samorządu Uczniowskiego oraz pozostałych przedstawicieli społeczności uczniowskiej.
Wybory poprzedzone zostały zakrojoną na szeroką skalę kampanią wyborczą trwającą od 21 do 25 września. 28 kandydatów przygotowało plakaty oraz ulotki wyborcze ze swoimi propozycjami działań, które miały zachęcić uczniów i grono pedagogiczne do głosowania na nich. W poniedziałek, wybory zostały uroczyście rozpoczęte przez panią dyrektor Dorotę Cieślę podczas apelu informacyjnego.
Każdy uprawniony do głosowania otrzymał kartę z imienną listą kandydatów i oddał swój głos na jednego wybranego przez siebie ucznia. W wyborach wzięło udział 289 osób, co oznacza,
że głosowało 87% uprawnionych do głosowania. Wśród wszystkich głosów oddanych 6 było nieważnych. Nad prawidłowym przedbiegiem wyborów czuwały sprawujące opiekę nad Samorządem Uczniowskim panie Izabela Gołdyn i Magdalena Kołodziej.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016:

Marcelina Głowacka VId – przewodnicząca (48 głosów)
Paweł Okrój VId – zastępca przewodniczącej (46 głosów)
oraz
Alicja Matschi  VIc
Ada Kobylańska VIa
Antoni Lewicki IVc
Jagoda Formela Vd
Maria Kubacka IVc
Bruno Wojciechowski IVa
Julia Sieradzka Va
Julia Skrzypczak Va
Ewelina Hurna IVb
Julia Mrowińska VId

Wszystkim głosującym dziękujemy za udział w wyborach, a nowo wybranym przedstawicielom do Samorządu Uczniowskiego GRATULUJEMY i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej 🙂

Izabela Gołdyn i Magdalena Kołodziej