Współpraca międzynarodowa „Piątki”

Data: 21 listopada, 2016

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim już po raz trzeci uczestniczy w międzynarodowym projekcie w ramach programu

Erasmus+. Tegoroczna edycja związana jest z profilaktyką prozdrowotną i przebiega pod hasłem: Healthy Minds of Europe” (Zdrowe umysły Europy).

Obok Polski w projekcie biorą udział: Wielka Brytania, Grecja, Włochy, Cypr i Chorwacja. Działania projektowe obejmują okres od września 2016 r. do sierpnia 2018 r.

Głównym celem naszego projektu jest promowanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach i na różnych płaszczyznach, między innymi: nowoczesna technologia i jej wpływ na codzienne życie człowieka, nawyki żywieniowe oraz ich transformacja na przestrzeni lat oraz aktywność fizyczna i jej znaczenie. Doświadczenie jakie posiadamy pozwoli nam w pełni na zrealizowanie zamierzonych celów, z korzyścią nie tylko dla szkoły, jej uczniów, ale także dla lokalnego środowiska i regionu, gdyż promowanie zdrowia jest obecnie najwyższym z priorytetów, a współpraca międzynarodowa otwiera nowe horyzonty poznawcze, nowe spojrzenie na problemy współczesnego świata. Poprzez szereg zaplanowanych zadań będziemy zachęcać nie tylko do zdrowego odżywiania i aktywnego spędzania wolnego czasu, ale również do refleksji nad zachowaniem, bowiem “zdrowa szkoła”, to nie tylko szkoła zdrowa fizycznie, ale i przyjazna, wolna od agresji, otwarta na problemy i pomocna w każdej sytuacji. Co więcej, dzięki udziałowi w tym projekcie uczniowie poznają bliżej tradycje krajów partnerskich. Chcemy pokazać uczniom, rodzicom oraz społeczności lokalnej, jako placówka posiadająca Certyfikat Krajowy Szkół Promujących Zdrowie, istoty zdrowego odżywiania i ważności aktywności fizycznej w naszym życiu oraz korzyści płynących z takich postaw.

Działania projektowe obejmują między innymi:

  • konkurs na logo projektu,
  • stworzenie e-platformy, na której będą umieszczane wszystkie aktywności i ich rezultaty, która jednocześnie będzie środkiem komunikacji uczestników projektu,
  • promowanie produktów z lokalnych wytwórni i pobliskich gospodarstw,
  • założenie ogródka ze świeżymi ziołami oraz warzywami,
  • stworzenie międzynarodowej książki kucharskiej stanowiącej bazę zdrowych przepisów kulinarnych z krajów partnerskich,
  • stworzenie nowej gry sportowej oraz gry z dawnych lat w nowej wersji,
  • lokalne mistrzostwa starych i nowych gier i zabaw,
  • przedstawienie podsumowujące projekt.

Nasza placówka  gościła od 14 do 17 listopada br. delegacje ze szkół partnerskich. Podczas wizyty koordynatorzy odbywali spotkania projektowe, a uczniowie i pozostali nauczyciele uczestniczyli w lekcjach. W czwartek goście zaprezentowali swoje szkoły i kraje oraz przeprowadzili zajęcia dla uczniów gospodarzy. Nie zabrakło jednak czasu na zwiedzanie. Uczestnicy odwiedzili ciekawe miejsca w naszym mieście oraz okolicy. Udali się również do Krakowa, Wieliczki i Oświęcimia. Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk. Mimo nieprzychylnej aury, przyjazna atmosfera sprzyjała integracji oraz zawieraniu nowych znajomości wśród uczniów i nauczycieli.