Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!” – DBI 2012

Data: 7 lutego, 2012

dbi_2012_360x90.png

Już po raz szósty obchodzimy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu.

7 lutego ponad 70 państw z pięciu kontynentów obchodzi  Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). W Polsce DBI od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dzieci Niczyje (FDN). Głównym partnerem DBI 2012 jest Fundacja Orange, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas.

Podczas tegorocznych obchodów DBI organizatorzy chcą  zwrócić uwagę na to, że wirtualny świat może być odkrywany wspólnie przez najmłodszych oraz ich rodziców czy dziadków. Dzieci mogą oswoić swoich dziadków z techniczną obsługą Internetu, dziadkowie zaś czuwają nad bezpiecznym i rozważnym poruszaniem się najmłodszych w sieci. Nasza placówka jak co roku obchodzi DBI przez cały tydzień,  na wszystkich zajęciach z informatyki w klasach IV-VI  będziemy wspólnie z uczniami oglądać kreskówki „Owce w sieci” i omawiać występujące tam sytuacje, problemy. Wśród uczniów klas IV –VI został ogłoszony konkurs pt. „Wspólnie odkrywamy świat Internetu z rodzicami, dziadkami” – praca dowolna z wykorzystaniem techniki komputerowej (rysunek, prezentacja, wiersz, opowiadanie napisane przy użyciu dowolnego edytora tekstu, itp.). W klasach I-III na zajęciach komputerowych uczniowie poruszali tematykę bezpieczeństwa w Internecie oraz wzięli udział w konkursie plastycznym. Jak co roku zachęcamy także, zarówno uczniów jak i  rodziców do odwiedzania stron internetowych poświęconych bezpieczeństwu dzieci i Internecie.

www.dzieckowsieci.pl

www.sieciaki.pl

www.dbi.pl

SID2012