„Wpatrzeni w gwiazdy”

Data: 22 maja, 2017

Pod takim tytułem odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Eksperymentarium Małego naukowca” realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem „Piąta dla pokoleń”.  Uczniowie naszej szkoły mieli wyjątkową okazję uczestniczyć w zajęciach w mobilnym planetarium Astro Arena. O gwiazdach i planetach opowiadał prawdziwy pasjonat astronomii, aktywny obserwator zjawisk na niebie – pan Daniel Stasiak. Uczniowie chętnie zadawali mu pytania dotyczące kosmosu i z zaciekawieniem oglądali niebo pod kopułą planetarium.