Wolontariusze z naszej szkoły w roli aktorów – ,, Rzepka” Juliana Tuwima dedykowana choremu Maciusiowi.

Data: 21 października, 2012

Wolontariat działający przy naszej szkole, to prężnie działająca organizacja, należą do niej nie tylko uczniowie, ale również rodzice.

Dnia 14 października 2012 r. zarówno mali jak i dorośli  wolontariusze wraz z opiekunem grupy nauczycielką Renatą Jelak- Henschel wcielili się w rolę bohaterów wiersza Juliana Tuwima  ,,Rzepka”.  W przepięknych kostiumach, które  własnoręcznie  wykonali, zaprezentowali swoje aktorskie umiejętności  podczas mszy świętej o godzinie 12.00, w parafii NMP Królowej Polski. Inscenizacja dedykowana była 14 miesięcznemu Maciusiowi choremu  m.in. na dziecięce porażenie mózgowe, wodogłowie, nadwzroczność, niewydolność kończyn. Dzięki przychylności ks. proboszcza Michała Milewskiego i wikariusza ks. Eugeniusza Synowca po mszy święte wolontariusze zbierali ofiary na rehabilitację i leczenie Maćka.

Zebrane ofiary zostaną przekazane rodzicom chłopca podczas organizowanego przez wolontariat XI Miejskiego Przeglądu Jasełek, na którym również wolontariusze pragną  zaprezentować swoje aktorskie umiejętności i wcielić się  w rolę Maryi, Józefa, aniołów  i pasterzy.