Wolontariat z SP 5 w Ośrodku w Borzęciczkach.

Data: 11 kwietnia, 2015

9 kwietnia  przedstawiciele szkolnego koła wolontariatu “Pomocna Dłoń”, działającego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim, przekazali zbierane przez uczniów  szkoły  dary dla  Specjalnego Ośrodka  Szkolno- Wychowawczego  w Borzęciczkach.

W Ośrodku mieszkają dzieci z całej Polski. Obecnie  przebywa tam 90 dzieci   z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w wieku od  6-24 roku życia.  Większość podopiecznych, ze względu na trudną sytuację rodzinną, mieszka w ośrodku na stałe.  Dyrektorem Ośrodka jest Pani Barbara Zakrzewska.

Mieszkające w ośrodku dzieci młodsze, nie tylko uczęszczają do mieszczącej się w  budynku szkoły, ale również uczą się podstawowych czynności, takich jak: dbanie o własną higienę, odpowiednie używanie naczyń stołowych, rozwijają również swoje zdolności plastyczne.

Młodzież zamieszkująca ośrodek pobiera naukę w tak zwanej szkole życia, gdzie pod okiem wykwalifikowanych pedagogów uczą się między innymi: posługiwania pralką, sprzątania własnych pokoi, gotowania – czynności potrzebnych w  życiu.

Ośrodek prowadzi również zajęcia dla dzieci od 6 miesiąca życia.

Rodzice tych niepełnosprawnych  dzieci  uczą się właściwej opieki, masażu oraz rehabilitacji, która jest tak ważna już od najmłodszych lat .

Wolontariusze postanowili zorganizować kolejną pomoc dla podopiecznych ośrodka. Tuż przed Dniem Dziecka planują na terenie szkoły zorganizować zbiórkę używanych gier planszowych, puzzli oraz książek edukacyjnych.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w wielkanocną akcję “Pomoc dla Borzęciczek” w imieniu podopiecznych ośrodka bardzo dziękujemy,  szczególnie klasie IV A wraz z rodzicami i wychowawcą Panią Iwoną Matyaszczyk, którzy  ofiarowali swoje zajączkowe prezenty dla dzieci z ośrodka w Borzęciczkach.