Wolontariat szkolny organizatorem rodzinnego spotkania integracyjnego.

Data: 30 marca, 2014

Dnia 29 marca uczniowie klas I wraz z swoimi rodzinami uczestniczyli w integracyjnym spotkaniu rodzinnym. Spotkanie odbyło się w miejscowości Sadowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. W spotkaniu udział wzięła dyrektor szkoły Dorota Cieśla.

Pierwsza część spotkania miała charakter religijno – wspólnotowy, na który składało się: zintegrowanie grupy poprzez śpiew oraz wspólną modlitwę, spotkanie z bratem zakonnym Romualnem Tuczkowskim z Wilna oraz z Ojcem Franciszkiem. Zakonnik zapoznał rodziny z historią powstania klasztoru Ojców Pasjonistów.

Na prośbę uczestników spotkania odprawiona została Droga Krzyżowa, którą prowadzili wolontariusze oraz rodzice uczniów.

Drugą część spotkania stanowiły rodzinne zajęcia integracyjne, podczas których odbył się spacer po Sadowiu. I grupę stanowili rodzice i dziadkowie wraz z dorosłymi wolontariuszami, II grupę stanowiła opiekunka szkolnego wolontariatu wraz z małymi wolontariuszami. Każdy z zespołów spacerował z mapą, która zawierała plan oraz zadania do wykonania.

Kulminacyjną częścią spotkania było wspólne ognisko połączone z dzieleniem się chlebem, pieczeniem kiełbas oraz śpiewem.

Dnia 5 marca w Sadowiu odbędzie się kolejne spotkanie integracyjno-rodzinne skierowane do rodzin uczniów z klas II i III.

Organizatorką i pomysłodawcą spotkania była koordynatorka szkolnego wolontariatu Renata Jelak-Henschel oraz rodzice aktywnie działający w szkolny wolontariacie pani Anita Sommer i Małgorzata Sobczak z mężem.