Wojewódzki Konkurs Humanistyczny

Data: 5 grudnia, 2011

W piątek 2 grudnia 12 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Piąto- i szóstoklasiści rozwiązywali test składający się z 12 pytań nawiązujących do Uchwały Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego. Uczestnicy m.in. pisali list do rówieśnika, w którym mieli go przekonać, że młodzi ludzie nie powinni być obojętni na niepotrzebne zapożyczenia i wulgaryzmy obecne w języku polskim.

Komisja konkursowa w składzie: Monika Wawrzyniak, Katarzyna Łukaszewska i Małgorzata Szczepaniak do etapu rejonowego zakwalifiowała uczniów, którzy uzyskają minimum 75% ogólnej liczby punktów możliwej do zdobycia w etapie szkolnym. Są to: Arkadiusz Brudło, Filip Gembala, Kacper Kaźmierczak, Anna Malinowska, Gabriela Zachwyc, Michał Dudziak.