Wiosna w przyrodzie

Data: 4 kwietnia, 2017

W niedzielę 2 kwietnia na terenie Piaski-Szczygliczka miał miejsce spacer pod nazwą „Wiosna w przyrodzie”. Jego organizatorem było Wielkopolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, a prowadzili: botanik prof. dr hab. Stanisław Wika oraz ornitolog Paweł T. Dolata z WTPK.

Wśród uczestników znaleźli się uczniowie oraz nauczyciele z naszej szkoły. Największą drużynę wystawiła klasa IIa, w składzie: Amelka Kalina, Antek Marcinkowski, Emma Prucnal, Iga Kałowska, Majka Chmielecka, Majka Skoczyńska, Marika Grell oraz Olek Cerbiński. Klasę Ib reprezentowała Maja Zembrzuska, Va –  Dawid Cieszyński i Karol Schubert, Vb – Mateusz Cieszyński i Mikołaj Zembrzuski, natomiast VIa – Paweł Sztucki. Wielu z nich towarzyszyli rodzice, były też trzy nauczycielki z naszej szkoły (Lucyna Łukomska, Monika Marcinkowska i Beata Olszak), więc Szkoła Podstawowa nr 5 była najliczniej reprezentowaną szkołą na wycieczce!

Profesor Stanisław Wika pomagał nam w rozpoznawaniu napotykanych po drodze roślin oraz drzew. Wśród mijanych drzew przeważały olsze czarne, robinie akacjowe, brzozy, sosny czy pięknie kwitnące i pachnące śliwy tarniny i mirabelki. Uwagę dzieci przykuwały drobne kwiaty, które pan profesor oznaczał. Wśród nich znalazły się m.in. stokrotki, zawilce żółte i gajowe, jasnota purpurowa, ziarnopłon, wiosnówka. Profesor opowiadał też wiele ciekawostek dotyczących świata roślin, m.in. z kory jakiego drzewa najłatwiej rozpalić ognisko oraz dlaczego warto spacerować wśród drzew sosnowych.

Pomiędzy botanicznymi ciekawostkami był czas na ptaki, które omawiał pan Paweł. Mogliśmy zobaczyć różne ich gatunki, a jeszcze łatwiejsze o tej porze było poznawanie głosów godowych, m.in. zięby, pierwiosnka, sikory bogatki, sójki, kowalika. Widzieliśmy loty tokowe gołębi grzywaczy, porównać je z o wiele mniejszym gołębiem sierpówką. Na zbiornikach retencyjnych mogliśmy podziwiać kaczki krzyżówki i cyraneczki oraz brodźca samotnika. Na koniec spaceru nad naszymi głowami przeleciał bocian biały, wywołując ogromną radość wśród uczestników, którzy dotrwali do jej końca.