Wiosna w przyrodzie

Data: 27 marca, 2018

W sobotę 24 kwietnia w Parku Miejskim im. J. J. Przebendowskiego miał miejsce spacer przyrodniczy pod nazwą „Wiosna w przyrodzie”. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele klasy 3a wraz z wychowawczynią. Prowadzącymi byli  Paweł Dolata i Piotr Majewski z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego.

Mieliśmy okazję podziwiać lub usłyszeć ponad 20 gatunków ptaków, m.in.: loty godowe gołębi grzywaczy,  gołębie sierpówki, kwiczoły, kosy, kawki, ziębę, szczygły, sikorę modraszkę i bogatki, dzwońce, pełzacza, który nam pięknie przelatywał wabiony głosem puszczanym przez pana Piotra.  Z ptaków wodnych jak zwykle przeważały kaczki krzyżówki, były też trzy łyski, mewy śmieszki i mewa siwa.

Podczas spaceru zwracaliśmy również uwagę na rosnące w parku drzewa. Dzieci z pomocą prowadzącego rozpoznały topole, wierzbę płaczącą, olszę, robinię akacjową, dąb czerwony, świerki oraz żywotniki. Przypomnieliśmy sobie również, jakie znaczenie dla przyrody ma trzcina – jest pomocna w oczyszczaniu wody.

Spacerem tym chcieliśmy powitać wiosnę, którą widać i słychać już w przyrodzie, choć na razie nas nie rozpieszcza.