Wdzięczni Janowi Pawłowi II

Data: 27 października, 2015

Tradycyjnie, jak co roku w październiku, obchodziliśmy XV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – patron rodziny”. Z tej okazji uczniowie uczestniczyli w uroczystym apelu przygotowanym przez członków koła religijnego pod kierunkiem katechetki – Marii Juśkiewicz.

Treści prezentowane podczas uroczystości przybliżyły uczniom postać Papieża – Polaka, który w swoim nauczaniu podkreślał niezwykłą i niezastąpioną rolę rodziny dla społeczeństwa i Kościoła. Obchodom tegorocznego Dnia Papieskiego przyświecały słowa Jana Pawła II, że „rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu” i  stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości.

Był to dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II i promocji jego nauczania.