Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

Data: 12 kwietnia, 2015

Dnia 8 kwietnia 2015 roku, tuż po obchodzonym 7 kwietnia Światowym Dniu Zdrowia, klasę 3a odwiedzili harcerze z Harcerskiego Klubu Ratowniczego Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski.

Postanowili przypomnieć nam podstawowe wiadomości i umiejętności dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia podobnego typu odbyły się w już klasie drugiej i prowadził je wówczas ratownik medyczny Michał Śniady.

Druhna Karolina Zmyślona oraz jej pomocnicy w bardzo przystępny sposób omówili kolejne kroki związane z udzielaniem pomocy, np. co zrobić, gdy osoba jest nieprzytomna, ale oddycha, a jak postąpić w przypadku, gdy u poszkodowanego nie wyczuwa się oddechu. Na co należy zwrócić uwagę, aby podczas udzielania pomocy ratownikowi nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo, takie jak prąd elektryczny, niebezpieczne przedmioty, pojazdy. Dzieci przećwiczyły na fantomie „Stasiu” masaż serca oraz sztuczne oddychanie, natomiast na koleżance lub koledze z grupy – pozycję boczną bezpieczną. Poza tym przypomniały sobie numery alarmowe oraz sposób przeprowadzania rozmowy telefonicznej z dyspozytorem Pogotowia Ratunkowego. Myślę, że po tej lekcji dzieci i ich najbliżsi mogą czuć się bezpieczniej.

Podobne warsztaty odbyły się 9 kwietnia w klasie 3d.

Serdecznie dziękujemy harcerzom, którzy zechcieli poprowadzić powyższe warsztaty: Karolinie, Monice, Darkowi, Radkowi, Kamilowi, Konradowi oraz dwóm Wiktoriom. 🙂