WARSZTATY W GLINIE

Data: 22 października, 2022

Uczniowie z klasy IIc podczas lekcji muzealnej na temat: „Jak pracowali pierwsi garncarze?” zapoznali się z pojęciem archeologii jako nauki oraz z nazwami dawnych instrumentów ludowych, takich jak np.: dudy, siesieńki, basy, piszczałki. Słuchali dźwięków, jakie wydają poszczególne instrumenty. Oglądali rzeźby przedstawiające ludowych grajków. Lekcji towarzyszyły warsztaty – przy pomocy dawnej najprostszej techniki dzieci lepiły w glinie ptaszki na wzór oglądanych na wystawie piszczałek.