Warsztaty „Co słychać w ptasich stołówkach?”

Data: 19 stycznia, 2014

W środę 15 stycznia uczniowie klasy II a wraz z wychowawczynią przygotowali warsztaty dla uczniów klasy II b integracyjnej pod hasłem „Co słychać w ptasich stołówkach?”.

Podzieliliśmy się swoją wiedzą oraz umiejętnościami na temat rozpoznawania ptaków zimujących w Polsce, sposobów ich dokarmiania oraz ochrony. Przed ich przeprowadzeniem każdy uczeń klasy II a miał za zadanie zebrać informacje na temat wybranego przez siebie, zimującego w Polsce gatunku ptaka, korzystając ze stron: www.ptakipolskie.pl, www.ptaki-polski.pl, www.pwg.otop.org.pl, www.otopjunior.org.pl, www.lasy.gov.pl lub z innych źródeł oraz przygotować zdjęcie lub rysunek wybranego ptaka, wykonany w programie graficznym Paint. Podczas spotkania wytypowani uczniowie dokonali prezentacji, często popartej zdjęciami własnego autorstwa. O orle bieliku opowiadała Julia Cieszyńska, o zimorodku – Dawid Cieszyński, o krogulcu – Karol Schubert, o sroce – Iwo Sobczak, a Bruno Wojciechowski omówił dzwońca i pokazał krótki filmik z obrączkowania tego gatunku w Ostrowie przez członków Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (relacja na http://www.pwg.otop.org.pl/index.php?function=show_all&no=642), w którym uczestniczył.

 W dalszej części zajęć obejrzeliśmy prezentację wykonaną przez nauczyciela na bazie zdjęć oraz rysunków dostarczonych przez uczniów. Wiele frajdy dostarczyło dzieciom wspólne rozwiązanie quizu „Ptasia stołówka” na stronie www.otopjunior.org.pl, dzięki któremu mogli ugruntować wiedzę na temat pożywienia takich gatunków ptaków, jak: sikora bogatka, zięba, kowalik, czapla siwa, kaczka krzyżówka, myszołów. Na podsumowanie lekcji każdy uczeń otrzymał kolorowankę sylwetki ptaka (rudzika, wróbla, grubodzioba, zimorodka, bogatki) wydrukowaną ze strony www.otopjunior.org.pl.

Warsztaty stanowiły podsumowanie realizacji zadania z TIK oraz odnosiły się do następujących punktów  Szkolnego Kodeksu „Szkoła z klasą 2.0″:

1.Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły korzystają z pracowni komputerowych oraz tablic multimedialnych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

2. Nie jesteśmy złodziejami, więc nie kradniemy – zawsze podajemy źródła, linki, nazwy stron, z których korzystaliśmy bawiąc się i pracując.

prezentacja