W obronie zabijanych ptaków

Data: 21 marca, 2015

Uczniowie klasy 3a wraz z wychowawczynią Beata Olszak wzięli udział w akcji „STOP łowieckim zbrodniom w Libanie” (ang. „STOP hunting crimes in Lebanon”). Protest ten dotyczy zabijania przez myśliwych „dla zabawy” oraz „sportu” wielu gatunków ptaków, w tym rzadkich orłów, innych ptaków drapieżnych i bocianów. Są to gatunki formalnie chronione przez prawo Libanu, ale przestrzeganie tej ochrony nie jest niestety pilnowane przez władze tego kraju.

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” wydało specjalne pocztówki, które są wyrazem protestu przeciw tym barbarzyńskim działaniom. Pocztówka ta skierowana jest do premiera Libanu z prośbą o podjęcie skutecznych działań dla ochrony ptaków wędrownych, a zwłaszcza ograniczenie ich zabijania i znęcania się przez obywateli tego kraju.

Ponieważ uczniowie klasy 3a już od klasy pierwszej intensywnie włączają się we wszelakie akcje o charakterze przyrodniczym i ekologicznym, również i teraz postanowili nie być obojętni. A bocian jest ich ulubionym ptakiem, którego życie systematycznie śledzą każdej wiosny już dwóch lat, na stronie internetowej www.bociany.ec.pl. Projekt „Blisko bocianów” prowadzi Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, która również koordynuje obecną  akcję i przekazała nam pocztówki.

Dlatego każdy uczeń naszej klasy złożył własnoręczny podpis na pocztówce, którą Julka i Dawid Cieszyńscy wraz z mamą wysłali w imieniu całej klasy. Byli także uczniowie – Bruno, Karol, Tosia, Ola Szymczak oraz Dawid i Julka – którzy postanowili wysłać dodatkową kartkę w imieniu własnym i swojej rodziny. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się choć w niewielkim stopniu do zaprzestania tych zbrodni.

Zainteresowane klasy naszej szkoły mogą również włączyć się do akcji. Gotowe do wysyłki kartki można odebrać u wychowawczyni klasy 3a.