W grudniu w bibliotece

Data: 6 grudnia, 2017

Dnia 1 grudnia 2017 roku uczniowie klasy III f wzięli udział w mini akcji promującej czytelnictwo pt. „Czytanie na dywanie”. Z zakupionych pozycji w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet III wybrali książkę z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”, którą przeczytała Kazimiera Grzegorczyk- nauczyciel-bibliotekarz.

Uczniowie z uwagą wysłuchali tekstu, odpowiadali na zadawane pytania do tekstu.

 

W dniu 4 grudnia 2017 roku w czytelni biblioteki Szkoły Podstawowej nr  5 odbyły się zajęcia z bajkoterapii

  1. „Każdy z nas jest ważny”.

Cel główny:

– wspieranie w dzieciach poczucia własnej wartości

– budowanie poczucia bycia ważnym

– podnoszenie wiary w siebie

– uświadomienie sobie własnych przymiotów
Zajęcia skierowane były do uczniów z grupy Rocznego Przygotowania Przedszkolnego. Na początku zajęć było przekazanie sobie iskierki oraz powiedzenie sobie coś miłego. Następnie uczniowie wybierali obrazki zwierząt, które przypominają ich cechy charakteru. Wysłuchali bajki terapeutycznej pt. „Bajka o pszczółce”. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania do wysłuchanego opowiadania. Zabawa w „Dary wróżki”, spośród różnych  obrazków dzieci wybierały te które przedstawiają ich talenty.

Zabawa „Kiedy czuję się ważny…” Na koniec zajęć, każdy uczeń wyszukuje swoje zwierzątko, z którym identyfikowało się podczas pierwszej zabawy i pięknie koloruje.

 

W dniu 5 grudnia 2017 roku w czytelni biblioteki Szkoły Podstawowej nr 5  odbyły się zajęcia z bajkoterapii pt. „Każdy lęk ma swoje imię”.

Cel główny:

– uświadomienie sobie własnego lęku i przyjęcie postawy aktywnej

– „ z lękami nie jesteśmy sami”

– próby wzajemnego oswajania się z lękami

– werbalizacja emocji związanych z przeżywaniem lęku

– budowanie zaufania, poczucia bezpieczeństwa

Zajęcia skierowane były do uczniów klasy I c.

Na początku zajęć uczniowie wybierali buźki (wesoła, smutna)- w zależności od własnego nastroju. Następnie wysłuchali opowiadania M. Musierowicz pt. „Boję się”. Później odpowiadali na zadawane pytania do wysłuchanego tekstu. „Stracholud”- a wy czego się boicie- dzieci rysują na nim te rzeczy, które ich zdaniem są straszne. Postaci wrzucają do dużego kartonowego pudła. „Amulet”- plastykoterapia- zadaniem dzieci jest stworzenie tzw. Amuletu, który będzie je chronił i pozwoli pokonać lęk.