W antrejce na ryczce stoją pyrki w tytce

Data: 6 października, 2019

W antrejce na ryczce

Stojom pyrki w tytce.

Przyszła niuda, spucła pyry,

A w węborku myła giry.

Pewnie tylko najstarsi mieszkańcy Ostrowa przynajmniej w części zrozumieją, o czym mówią te dwa zdania. Wiedzą to także uczniowie klasy 2a, którzy w środę 2 października wraz z wychowawczynią Beatą Olszak oraz Elżbietą Golą – mamą Emilki, odwiedzili Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zajęcie poświęcone było gwarze naszego regionu oraz posłużyło objaśnieniu historycznych przyczyn form ostrowskiej gwary. Spotkanie poprowadziła kustosz – pani Barbara Jarosz.

Uczniowie bardzo żywo, często z uśmiechem reagowali na słowa wymawiane w wielkopolskiej gwarze, np.: lompy (rzeczy), mycka (czapka), świętojanki (czerwone porzeczki), kliber lub kluk (nos), sklep (piwnica) czy blechtać się (kapać się). Wielu z nich znało z domów rodzinnych ich znaczenie (dużą aktywnością wykazała się Zosia Hadaś, Gracjan Grabowski oraz Kuba Konieczny), co jest dowodem na to, że język ten jeszcze żyje w naszym społeczeństwie. Pani Basia podczas lekcji posłużyła się ciekawą prezentacją multimedialną.

Namawiamy wszystkich do poznawania historii i tradycji naszego regionu, a ciekawych zachęcamy do udziału w lekcji muzealnej.