VII Powiatowy Konkurs Plastyczny klas I-III „Świat dziecka w obrazach”

Data: 27 listopada, 2014

25 listopada 2014 r., w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego “Świat dziecka w obrazach”. Patronat nad konkursem objął Pan Jarosław Urbaniak Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W konkursie udział wzięły 34 szkoły podstawowe z terenu powiatu ostrowskiego. Nadesłano 487 prac wykonanych pod kierunkiem 75 nauczycieli. Komisja, w składzie: Helena Sawicka – artysta plastyk, Lidia Syryńska – artysta plastyk,  Cezary Janiszewski – dyrektor Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej, wytypowała 15 prac do równorzędnych nagród oraz 15 prac do równorzędnych wyróżnień.

Tegoroczną edycję zatytułowano “Świat z moich snów”.

Konkurs miał na celu rozwijać postawę twórczą dzieci, opartą  na wyobraźni i fantazji oraz popularyzować rysunek i malarstwo, jako ciekawą formę wypowiedzi plastycznej.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Jarosław Urbaniak Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Agnieszka Milewska przewodnicząca Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 5, Cezary Janiszewski dyrektor Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej oraz laureaci konkursu z nauczycielami i rodzicami.

Zaproszeni goście przywitani zostali przez dyrektora szkoły  Dorotę Cieślę.

Po wręczeniu laureatom nagród i wyróżnień, a nauczycielom podziękowań i pamiątkowych broszur, wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5, prezentując program artystyczny. Na zakończenie części oficjalnej goście zwiedzili wystawę prac młodych artystów, następnie udali się na słodki poczęstunek.

Wystawa jest udostępniona do zwiedzania, zarówno uczniom jak i rodzicom oraz wszystkim zainteresowanym tematem sztuki, do 8 grudnia 2014 r.