VII Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny w SP 7 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta

Data: 25 stycznia, 2020

W czwartek 16 stycznia uczniowie z klas VI – VIII wzięli udział
w I etapie Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego. W części pisemnej rozwiązywali zadania konkursowe na temat: „Obraz wojny w literaturze: Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego oraz poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Celem konkursu było rozpowszechnienie wiedzy polonistycznej wśród uczniów, propagowanie czytelnictwa, poszerzenie umiejętności z zakresu teorii literatury i nauki o języku oraz rozwijanie zainteresowań humanistycznych uczniów szkół podstawowych. Szkołę Podstawową nr 5 reprezentowali:

Nadia Smolarek z klasy VI d

Witold Woźnica z klasy VII c

Krzysztof Mruk z klasy VIII c