VI Powiatowy Konkurs Plastyczny klas I-III ,,Świat dziecka w obrazach”

Data: 28 listopada, 2013

Po raz szósty, w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim 26 listopada 2013 r. odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego  ,,Świat dziecka w obrazach”. Patronat nad konkursem objął Jarosław Urbaniak Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W konkursie udział wzięło 39 szkół podstawowych z terenu powiatu ostrowskiego. Nadesłano 639 prac  wykonanych pod kierunkiem 98 nauczycieli. Komisja wytypowała 18 prac do nagród oraz 17 prac do wyróżnień.

Tegoroczną edycję zatytułowano ,,Znani i lubiani bohaterowie utworów Juliana Tuwima”,   nawiązując tematyką do Roku Juliana Tuwima. Celem konkursu było połączenie dziecięcych wyobrażeń o bohaterach lubianych utworów,  z  twórczą ekspresją malarską.  Dzieci kochają te wiersze, a konkurs stał się okazją do odkrywania walorów prostej, zabawnej, ponadczasowej poezji, która nigdy się nie starzeje i wciąż nas bawi oraz inspiruje do nowych działań, czego wyrazem były ciekawe, barwne, humorystyczne i oryginalne prace malarskie.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przewodnicząca Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 5 Agnieszka Milewska, członkowie komisji: Helena Sawicka, Dyrektor Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej Cezary Janiszewski,  Iwona Szwarczyńska oraz laureaci konkursu z nauczycielami i rodzicami.

Zaproszeni goście przywitani zostali przez wicedyrektora szkoły  Izabelę Potasznik, natomiast zebranych z wynikami zapoznały koordynatorki: Anna Karpińska, Beata Olszak, Irena Treska.

Na zakończenie części oficjalnej wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5, prezentując program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Jana Gajnego. Po wręczeniu laureatom nagród i wyróżnień, a nauczycielom podziękowań i pamiątkowych broszur, goście zwiedzili wystawę prac młodych artystów, następnie udali się na słodki poczęstunek.

Wystawa prac jest udostępniona do zwiedzania zarówno uczniom, jak i rodzicom oraz wszystkim zainteresowanym tematem sztuki.