UROCZYSTE PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Data: 9 listopada, 2021

„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, 

puste życie napełnia światłem, 

a puste serce wzruszeniem…” 

Kornel Makuszyński 

Dnia 26 października br. odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy Ic. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie – grę na fletach prostych, przygotowane przez szkolny zespół Piccolo z klasy Va. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę oraz jak ważne dla ich rozwoju jest czytanie. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika, a pani bibliotekarka wraz ze swoimi pomocnikami dokonała pasowania ogromną książką każdego z uczniów. Na pamiątkę uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodki upominek. I wreszcie przyszedł czas na zwiedzanie pomieszczeń biblioteki szkolnej, zapoznanie się z jej regulaminem i zasadami wypożyczania, księgozbiorem, a przede wszystkim na pierwsze wypożyczenie książki. Na pewno w tym momencie radość nowych czytelników była największa. 

Mamy nadzieję, że od tej pory każdy pierwszak będzie często odwiedzał bibliotekę i rozbudzi w sobie potrzebę czytania oraz poznawania nowych bohaterów książkowych.