UDZIAŁ NAUCZYCIELI SP NR 5 W KONFERENCJI JANUSZ KORCZAK – WYCHOWAWCA I PRZYJACIEL DZIECI

Data: 25 września, 2012

Nauczyciele z klas pierwszych mieli przyjemność uczestniczyć w Konferencji zorganizowanej przez ODN w Kaliszu, poświęconej niezapomnianej i ponadczasowej postaci, wielkiemu wychowawcy i przyjacielowi dzieci – Januszowi Korczakowi.

Prelegenci: Jan Bartczak, Dariusz Dymalski, Agnieszka Marecka i dr Maciej Michalski ugruntowali słuchaczom wiedzę na temat życia, działalności pedagogicznej i dokonań społecznych Janusza Korczaka. Ukazano obraz dziecka w twórczości literackiej Doktora oraz wpływ rodziny, otoczenia, środowiska na kształtowanie tegoż obrazu. Pani Agnieszka Marecka zwróciła szczególną uwagę na organizację samorządu wychowanków w Domu Sierot, na uniwersalne i ponadczasowe idee, jakimi kierował się przez całe życie Janusz Korczak.

Ten Wielki Pedagog wyróżniał się ogromną intuicją, która pomagała w tworzeniu takich metod i form pracy, które najlepiej przemawiały do dzieci, ponieważ powstały z ich potrzeb oraz oczekiwań.