TYDZIEŃ ULGI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

Data: 12 maja, 2021

W związku z powrotem do trybu nauki stacjonarnej Szkoła Podstawowa nr 5 przystąpiła do kampanii TYDZIEŃ ULGI, chcąc w ten sposób zmniejszyć czynnik stresu towarzyszący powrotowi do sal lekcyjnych, ułatwić uczniom ponowne nawiązanie relacji z nauczycielami, a przede wszystkim pomóc w odbudowaniu relacji rówieśniczych. Mamy nadzieję, że przystępując do kampanii pod patronatem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie staniemy się placówką jeszcze bardziej przyjazną uczniom i rodzicom.

Oprócz całkowitej rezygnacji z prac klasowych i innych form sprawdzania wiedzy w pierwszym tygodniu po powrocie do szkoły proponujemy naszym uczniom szereg atrakcyjnych form i metod pracy, wyjście z realizacją zajęć poza sale lekcyjne, a także tydzień pełen niespodzianek, kolorów i śmiechu.

Dbając o zdrową atmosferę, a także zdrowie psychiczne i fizyczne naszych uczniów nasze różnorodne działania nie ograniczą się tylko do jednego tygodnia.