SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Data: 10 października, 2019

Od 2017 roku z powodzeniem w Szkole Podstawowej nr 5 odbywają się zajęcia sportowo – rekreacyjne w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Celem SKS jest kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież szkolną ze szczególnym uwzględnieniem uczniów mniej aktywnych oraz dziewcząt. W Szkole Podstawowej nr 5 utworzone zostały grupy ćwiczebne chłopców i dziewcząt, które mogą doskonalić i podnosić swoje umiejętności z różnych dziedzin sportu, a także  spędzić aktywnie czas po lekcjach, co ma pozytywny wpływ na  ich rozwój psychofizyczny.