SZKOLNY DZIEŃ ŻYCZLWOŚCI – podsumowaniem projektu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”

Data: 15 lutego, 2013

11 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Dzień życzliwości, który został zorganizowany w ramach ostatniego zadania projektu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”, w którym uczestniczymy w tym roku szkolnym. Tematyka podsumowania mogła zostać wybrana przez uczestnika, nawiązywać jednak musiała do zrealizowanych do tej pory zadań.

Uczniowie naszej placówki już wcześniej przygotowywali się do tego dnia, bowiem był on pełen atrakcji. Już od progu wszyscy wchodzący do szkoły witani byli łakociami, jednak ważniejszym od tej miłej niespodzianki był bilecik z życzliwą myślą przyczepiony do każdego cukierka. W tym dniu w szkole obowiązywały fantazyjne nakrycia głowy lub kotyliony z miłym hasłem – nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele wykazali się niezwykłymi pomysłami, poczuciem humoru i odwagą! Lekcje były o wiele bardziej kolorowe i przyjemniejsze, kiedy uśmiech gościł na wszystkich twarzach. Najciekawsze pomysły zostały nagrodzone na specjalnym apelu w dniu następnym.

Przerwy w Dniu życzliwości uatrakcyjniła muzyka oraz pokaz układów tanecznych, chętni mogli uczyć się kroków od kolegów i koleżanek z klas Vb oraz VIc. Duża przerwa natomiast stała się okazją do tego, aby poczuć się w pełni odpowiedzialnym za drugiego człowieka, bowiem uczniowie klas starszych opiekowali się w tym czasie kolegami z klas 0-III, bawili się z nimi, oprowadzali po szkole, opowiadali o swoich nauczycielach i zainteresowaniach. Było to z pewnością ciekawe doświadczenie dla wielu z nich, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają młodszego rodzeństwa.

Z okazji Dnia życzliwości – ale i po to, aby trwał on już zawsze w Szkole Podstawowej nr 5, utworzona  została dla uczniów specjalna tablica ogłoszeń pod hasłem „Jestem życzliwy – pomagam”, na której mogą oni wywieszać swoje ogłoszenia z propozycjami pomocy, wymiany, informacjami.

W związku z pozytywnym odzewem ze strony całej społeczności uczniowskiej oraz grona pedagogicznego dzień ten wejdzie na stałe do naszego kalendarza imprez szkolnych.