Szkolny Dzień Ortografii Corrida, czyli walka z bykami nie tylko na języku polskim.

Data: 7 czerwca, 2016

Człowiek zdobywa wiedzę poprzez język. Właściwe nauczanie tworzy fundament ogólnego rozwoju ucznia, dlatego za poprawność języka w mowie i w piśmie odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele.

Zadaniem szkoły jest doskonalenie poprawnego posługiwania się ojczystą mową, w związku z tym w „Piątce” w klasach IV – VI zorganizowano Szkolny Dzień Ortografii pod hasłem: Corrida, czyli walka z bykami nie tylko na języku polskim. W tym dniu na wszystkich przedmiotach realizowane były zadania utrwalające zasady pisowni i doskonalące poprawność zapisu wyrazów z trudnością ortograficzną. Uczniowie już wcześniej zaangażowali się w przygotowanie Szkolnego Dnia Ortografii i wykonali plakaty, których tematyką były zasady ortograficzne. Kolorowymi kartkami z wyrazami, z trudnością ortograficzną, zostały przystrojone schody, które wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród uczniów i nie tylko, wszyscy, którzy wchodzili po stopniach utrwalali pisownię wyrazów sprawiających trudność ortograficzną. Dzień ten pozostał w pamięci naszych uczniów, nauczycieli, a także rodziców, a co najważniejsze, w głowach pozostały zasady ortograficzne i chęć dbałości o poprawność ortograficzną ojczystego języka. Celem tego przedsięwzięcia było uświadomienie całej społeczności szkolnej, że gwarancją sukcesu ortograficznego jest systematyczna praca wszystkich nauczycieli z uczniami oraz przekonanie, że łatwiej błędom zapobiegać niż je usuwać.