Szkoła z klasą 2.0 – zakończenie projektu w klasie 2a

Data: 10 czerwca, 2014

Prezentacja naszego projektu przybrała formę gry miejskiej. Przygotowania w klasie  2a trwały już od połowy marca 2014 r. W dniu 12 marca odbyliśmy wycieczkę klasową do Parku Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Celem wyprawy było przypomnienie poznanych już wcześniej gatunków drzew i ptaków, rozpoznawanie ptaków w ich naturalnym środowisku oraz odnalezienie występujących w parku pomników przyrody. Niektórzy uczniowie wraz z rodzicami uczestniczyli również w spacerze „Wielkanoc z Przyrodą” 1 kwietnia. Następnie uczniowie otrzymali ode mnie kartę zadań, którą mieli zrealizować w ramach pracy domowej, korzystając z pomocy swoich rodziców.

Na bazie wiadomości i umiejętności – zgromadzonych dzięki wycieczkom, spacerom oraz spotkaniom z liderem Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Pawłem T. Dolatą – uczniowie klasy 2a wraz ze mną przygotowali treść gry miejskiej „Poznajemy tajemnice Ostrowa Wielkopolskiego” – część przyrodnicza.

Pomysł na grę związany był z faktem, iż w tym roku nasze miasto obchodzi 300-letnią rocznicą relokacji, czyli ponownego nadania praw miejskich. Miasto to jednak nie tylko budynki, ale i przyroda, w szczególności „oazy zieleni”, czyli miejskie parki. Choć znajdują się one tak blisko nas, to niestety mieszkańcy mało je znają. Dlatego zadaniem gry było zapoznanie – poprzez zabawę – najmłodszych uczniów naszej szkoły, a także nauczycieli i rodziców, z trzema parkami miejskimi w centrum Ostrowa, ich patronami, walorami przyrodniczymi i ciekawostkami. W czasie spaceru po parkach uczniowie m.in. odnajdywali pomniki przyrody, szukali budek lęgowych, zapoznawali się z patronami parków, zwracali uwagę na żyjące w nich ptaki, uczyli się orientacji w terenie.

Gra miała formę spaceru po wybranych ostrowskich ulicach i parkach. Każdy wychowawca klas I-III naszej szkoły otrzymał grę w formie papierowej (plan gry oraz karty zadań) w drugiej połowie maja. Na jej realizację poszczególne klasy miały 10 dni. Przed przystąpieniem do samej gry, uczniowie mieli za zadanie przygotować się do niej, zapoznając się z prezentacją multimedialną „Spacer po ostrowskich parkach”, zamieszczoną na stronie internetowej www.sp5.net.pl. W przygotowaniu planu miasta, na który naniosłyśmy trasy naszych gier pomógł nam Sławomir Ignaczak – pracownik Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Klasy biorące udział w grze musiały przejść wyznaczoną trasę i kolejno wykonywać zawarte w karcie pracy zadania. Swoje działania dokumentowały za pomocą zdjęć i wypełnionej karty zadań, a na koniec przygotowywały sprawozdania z przebiegu gry.

Ponieważ uczniowie mojej klasy wielokrotnie odwiedzali już ostrowskie parki, postanowiłam wybrać trasę turystyczno–krajoznawczą, przygotowaną przez moją koleżankę – Lucynę Łukomską. Jej celem było poznanie zabytków centrum Ostrowa.

Grę miejską „Poznajemy tajemnice Ostrowa Wielkopolskiego” – trasa turystyczno-krajoznawcza przeprowadziłam 20 maja. Przed przystąpieniem do niej uczniowie mojej klasy zapoznali się z prezentacją multimedialną przygotowaną przez koleżankę Lucynę Łukomską „Ostrów Wielkopolski moje miasto” zamieszczoną na stronie internetowej www.sp5.net.pl. Odbyliśmy wirtualny spacer po ciekawych zaułkach Ostrowa. Z prezentacji dowiedzieliśmy się m.in. skąd wywodzi się nazwa naszego miasta, gdzie mieści się jeden z najstarszych budynków Ostrowa, jak zmieniał się ratusz na przestrzeni dziejów, kim był Stefan Rowiński bądź z jaką ludnością kojarzy się synagoga i lapidarium. Prezentowany materiał bardzo rozbudził naszą ciekawość. Okazało się, że tak naprawdę niewielu uczniów zna swoje miasto. Dlatego postanowiliśmy jak najszybciej wyruszyć w teren.

Dnia 20 maja o godzinie 9.00 wraz z mamą Oli i babcią Iwa wyruszyliśmy ze szkoły, aby odbyć spacer po urokliwych ulicach naszego miasta i odkryć jego tajemnice. Zabraliśmy z sobą aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, notatniki, przybory do pisania, kartę zadań oraz plan gry.

Pierwszym miejscem, do którego dotarliśmy były kamienice nr 2 i 5 na ulicy Kaliskiej. W podwórzu kamienicy nr 2 znajduje się okrągła tabliczka z napisem „KHG Ao 1797” i koroną nad literą H. Podczas remontu znaleziono za tą tabliczką dokument opisujący położenie kamienia węgielnego. Uczniowie wykonali jego fotografię oraz schematyczne rysunki.

Stąd wyruszyliśmy na ulicę Królowej Jadwigi, gdzie znajduje się najstarszy i w całości zachowany budynek w mieście o konstrukcji szachulcowej – kościół Najświętszej Marii Panny. Zezwolenie na jego budowę wydał ówczesny właściciel miasta książę Michał Hieronim Radziwiłł.

Kolejnym punktem naszej wyprawy była ulica Raszkowska i mieszczący się przy niej kościół pod wezwaniem Świętego Antoniego. Zadaniem dzieci było odczytanie godziny z zegara na wieży kościelnej i oczywiście wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

Również na ulicy Raszkowskiej znajduje się wybudowana w stylu mauretańskim i niedawno pięknie odrestaurowana synagoga. Obecnie stanowi centrum kultur i religii. Uczniowie mieli za zadanie policzyć, ile kroków jest od wejścia do ogrodzenie. Była to dla nich niezwykła frajda, a liczba kroków bardzo różna.

Niedaleko synagogi, która kiedyś mieściła się w dzielnicy żydowskiej, na placu 23 Stycznia mieści się lapidarium. Na jego terenie znajdują się fragmenty odzyskanych macew ze zniszczonego przez Niemców żydowskiego cmentarza (kirkutu). Przy wejściu widnieje napis

 „I wróci się w proch do ziemi, tak jak nią był a duch powróci do Boga, który go dał”. Zadaniem uczniów było odczytanie i zapisanie pierwszego i ostatniego wyrazu. Dzieci nie znały tego miejsca, z przejęciem wyszukiwały macew, które były najlepiej zachowane. Wykonały również dokumentację fotograficzną.

Przez „ścionkę” (znaczenie tego słowa poznaliśmy podczas lekcji muzealnej na temat gwary wielkopolskiej http://blogiceo.nq.pl/sp5klasy123/) przeszliśmy na ostrowski rynek. Tutaj postanowiliśmy odpocząć w cieniu drzew w towarzystwie pierwszego polskiego burmistrza Ostrowa – Stefana Rowińskiego i napić się orzeźwiającej wody, którą poczęstowała nas pani Ilona Grzela – mama Oli. Po chwili odpoczynku podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna w towarzystwie babci Iwa udała się na róg ulicy Wrocławskiej do apteki Pod Aniołem, gdzie znajduje się figurka aniołka, by wykonać fotografię. Pozostała część dzieci miała za zadanie sprawdzić, co oprócz filiżanki znajduje się na stoliku, przy którym siedzi Stefan Rowiński i wykonać zbiorowe zdjęcie.

Następnie ulicą Kościelną udaliśmy się na plac Stefana Rowińskiego pod kamienicę nr 1. Z tablicy pamiątkowej na jej murze dowiedzieliśmy się, że dom ten był „kuźnią kultury polskiej w okresie zaboru pruskiego”. Zadanie jakie czekało dzieci miało charakter matematyczny. Należało obliczyć, ile lat żył Stefan Rowiński. Dla moich uczniów było to niestety zbyt trudne, ale wspólnymi siłami jakoś sobie poradziliśmy.

Przy placu Rowińskiego znajduje się kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika, inaczej ostrowska fara. Największą uwagę uczniów skupiły figury smoków na zakończeniach rynien, potocznie zwane „rzygaczami”, którym dzieci wykonały pamiątkowe zdjęcia. Następnie korzystając ze stoperów w telefonach komórkowych zmierzyliśmy czas, jaki jest potrzebny, aby obejść cały kościół. Przy okazji liczyliśmy, ile jest smoków przy rynnach.

To był ostatni punkt naszej wycieczki. Bogatsi w zdobyte wiadomości i przeżycia wróciliśmy do szkoły, gdzie dokonaliśmy podsumowania. Uczniowie wraz ze mną sporządzili  krótkie notatki, na bazie których w domu mieli opracować sprawozdania z odbytej gry miejskiej.

 W podobny sposób gra miejska przebiegała w pozostałych klasach młodszych. Uczniowie wraz z wychowawcami w wyznaczonym przez nas terminie (między 13 a 23 maja), odbywali spacery jedną z dwóch tras. Ich zadaniem było wypełnianie kart zadań, dokumentowanie za pomocą fotografii, sporządzenie sprawozdania lub przygotowanie albumu.