SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 DEBATA SZKOLNA

Data: 5 grudnia, 2013

Przez kilka dni odbywały się w klasach IV-VI debaty nad szkolnym Kodeksem, który tworzyliśmy w związku z przystąpieniem do Projektu SZKOŁA Z KLASĄ 2.0.

Uczniowie – dzięki otrzymanym od wychowawców materiałom i linkom do odpowiednich stron (w tym strony Szkoły z klasą 2.0) mieli czas na to, aby przygotować się do dyskusji. Wszystkie klasy zastanawiały się nad kilkoma zagadnieniami – przede wszystkim jak uczyć się z mądrym, wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej, czy i w jaki sposób można korzystać z Internetu, gdy brak nam dostępu do pracowni komputerowej. Uczestnicy wykazywali się w tym temacie dużą pomysłowością. Wiele dyskusji wzbudził temat praw autorskich. Uczniowie wypowiadali się na temat tego, jak mimowolnie nie stać się internetowym złodziejem, ale i jak samemu nie dać się okraść! Wszyscy zgodni byli, iż Internet nie jest jedynym i nieomylnym źródłem wiedzy, bowiem informacje, jakie czerpiemy z sieci powinniśmy weryfikować. Ciekawych przemyśleń dostarczyli uczniowie w kwestii sposobów komunikowania się w sprawach szkolnych z nauczycielami i kolegami, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ostatecznej wersji Kodeksu. O bezpieczeństwie w sieci uczniowie klas IV – VI wiedzieli bardzo dużo, bowiem w naszej szkole mówi się na ten temat często i szczegółowo. Osobnym punktem dyskusji stał się udział osób starszych w wykorzystaniu TIK w życiu codziennym. Wielu uczniów przyznało, iż często rodzice lub dziadkowie proszą ich o pomoc lub radę.

Po zakończeniu debat klasowych do nauczycieli zalogowanych w Projekcie spłynęły klasowe propozycje Kodeksów, z których w ramach debaty szkolnej został wyłoniony jeden obowiązujący w naszej szkole Kodeks korzystania z TIK. W debacie szkolnej otwartej przez p. Donatę Malinowską – Reszel udział wzięli przedstawiciele wszystkich klas z naszej szkoły. Młodsi zabierali głos równie często, jak starsi. Uczniowie jeszcze raz przedyskutowali i omówili wraz z prowadzącą debatę Katarzyną Łukaszewską wszystkie punkty Kodeksu. Każdy uczestnik debaty szkolnej otrzymał na pamiątkę plakietkę z logo Szkoły z klasą 2.0.

KODEKS KORZYSTANIA Z TIK

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. MIESZKA I

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

WYPRACOWANY W RAMACH DEBATY SZKOLNEJ

NA PODSTAWIE PROPOZYCJI KLASOWYCH

1. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły korzystają z pracowni komputerowych oraz tablic multimedialnych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

2. Zarówno w czasie zabawy, jak i nauki z Internetu korzystamy mądrze i bezpiecznie, weryfikujemy zdobywane informacje.

3. Nie jesteśmy złodziejami, więc nie kradniemy – zawsze podajemy źródła, linki, nazwy stron, z których korzystaliśmy bawiąc się i pracując.

4. Wykorzystujemy TIK do pomocy chorym kolegom – przesyłamy notatki, ważne informacje, a wraz z rodzicami regularnie korzystamy z e-dziennika i strony internetowej szkoły.

5. Ustalamy jasne zasady korzystania z komputerów w czytelni i dyżury w czasie „komputerowych przerw” w pracowni.

6. Jesteśmy bezpieczni i rozważni w czasie zabaw w sieci, wiemy, czego nie wolno uczniom do 13 roku życia.

7. Pokażemy rodzicom i dziadkom, że komputer z dostępem do Internetu to pożyteczne i mądre urządzenie.