Sześciolatki w szkole

Data: 4 lutego, 2013

Rok szkolny 2012/2013 jest rokiem promowania idei sześciolatka w szkole. Na razie do klasy I uczęszczają te dzieci sześcioletnie, których rodzice wyrazili chęć, ale 1 września 2014 r. wszystkie dzieci sześcioletnie pójdą do pierwszej klasy. Badania i analizy pokazują, że dzieci w tym wieku bardzo dobrze sobie radzą, osiągając w szkole wyniki czasami lepsze, niż ich siedmioletni koledzy. Wcześniejsza edukacja to szansa na rozwój dziecka. Sześcioletnie dziecko zarówno w przedszkolu, jak i w szkole, nadal będzie dzieckiem, ale w szkole ma szansę pójść o krok dalej w swoim rozwoju.

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim od września 2012 r. funkcjonuje klasa I a, do której uczęszczają dzieci sześcioletnie.

Aby podnieść atrakcyjność procesu edukacyjnego realizowane są dodatkowe działania w celu rozwijania zainteresowań i zdolności podopiecznych. Jednym z nich jest rozbudzanie wrażliwości i potrzeby kontaktu z przyrodą oraz aktywnego uczestnictwa w jej poznawaniu poprzez prowadzenie cyklu zajęć pod hasłem „Bliżej przyrody”. Realizacja tego zadania oparta jest na współpracy z Południowowielkopolską Grupą Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. W klasie goszczą osoby zajmujące się przyrodą z zamiłowaniem. Pierwszym był Artur Homan – mieszkający w Ostrowie uznany fotografik i filmowiec przyrodniczy, autor wielokrotnie nagradzanego filmu „Rytmy natury w Dolinie Baryczy”. Z kolei lider PwG OTOP Paweł T. Dolata przeprowadził prelekcję „Zimowanie i dokarmianie ptaków” z pokazem własnych fotografii. Chętni uczniowie wraz z rodzicami mogli wziąć udział w „Europejskich Dniach Ptaków” w październiku 2012 r., czyli we wspólnych obserwacjach ptaków i przyrody na zbiorniku Piaski-Szczygliczka. Do współpracy zaproszono już również innych członków PwG OTOP: Krzysztofa Kolendę – studenta biologii na Uniwersytecie Wrocławskim, zajmującego się płazami i gadami; oraz fotografika przyrody Janinę Bartuzi. Spotkania z tymi osobami w latach poprzednich cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci. Hodowca motyli Tomasz Żuk co roku dostarcza poczwarki motyli, których przeobrażenie w dojrzałe motyle dzieci mogą same obserwować w klasie.

Ponieważ w Przygodzicach koło Ostrowa znajduje się słynne gniazdo bocianów białych, od 2006 r. obserwowane przez miliony widzów na specjalnej stronie projektu „Blisko bocianów”, od marca prowadzone będą z dziećmi systematyczne obserwacje sezonu lęgowego bocianów: od ich przylotu, przez toki, składanie i wysiadywanie jaj oraz wyklucie piskląt i ich rozwój aż do wylotu z gniazda.

W celu rozwijania zainteresowania książką oraz umiejętności czytelniczych dzieci, podjęto współpracę z bibliotekarką szkolną Kazimierą Grzegorczyk oraz z kierowniczką Filii nr 7 dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Ostrowie Mariolą Garbarczyk. Zaplanowano comiesięczne lekcje biblioteczne oraz realizowanie przez dzieci specjalnie dla nich przygotowanych zadań. Dzieci uczestniczą też w lekcjach w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a prowadzonych przez jego pracowników, wizytach w Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej oraz innych instytucjach prowadzących działalność dla dzieci.

Całość podejmowanych działań zmierza do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów już na „edukacyjnym” starcie, poznawania ciekawych obszarów wiedzy, opanowania nowych umiejętności oraz kontaktu z dorosłymi.

Pokaz