Szanowni Rodzice,

Data: 28 sierpnia, 2020

Szanowni Rodzice,

Zbliża się inauguracja roku szkolnego 2020/2021. Jak Państwo zapewne wiecie wszystkie placówki oświatowe, także nasza szkoła organizuje pracę w trybie reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi procedurami nauki i pracy w okresie pandemii. W chwili obecnej rozpoczynamy z dniem 2 września br. zajęcia dla wszystkich oddziałów w trybie stacjonarnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji , Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły, wdrażamy następujące rozwiązania:

 • Wejście / wyjście do szkoły

– główne drzwi szkoły od ul. Grabowskiej przeznaczone są dla klas I-III,

– rodzice / opiekunowie przyprowadzają dziecko do szkoły – nie wchodząc do budynku. Klasy I na parterze odbierają wychowawcy, a uczniowie klas II i III samodzielnie udają się na II piętro. Odbiór dzieci po zakończonych zajęciach odbywa się na boisku szkolnym przy wejściu / wyjściu.,

– brązowe drzwi od strony hali sportowej, są przeznaczone na wejście / wyjście dla uczniów klas IV – VIII.

 • Przemieszczanie się po szkole

– klatka schodowa przy sekretariacie dla uczniów klas I – III,

– klatka schodowa w starej części szkoły dla klas IV – VIII.

 • Ochrona osobista

– uczniowie wchodzący na teren szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce oraz zakrywają usta i nos. Maseczki będą także obowiązkowe na wszystkich przerwach do momentu wejścia do sali na daną lekcję.

 • Korzystanie z jadalni wyłącznie w trakcie obiadów lub w przypadku korzystania ze sklepiku.
 • W edukacji wczesnoszkolnej zmieniono organizację nauki. O szczegółach będą informować wychowawcy.
 • Do szkoły dzieci przychodzą bez żadnych objawów chorobowych. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły.
 • Podczas przerw między zajęciami sale będą systematycznie wietrzone z elementami dezynfekcji. Szkoła planuje inną organizację przerw sprzyjającą minimalizacji kontaktu uczniów ze sobą.
 • Zalecane jest zachowanie dystansu społecznego w trakcie pobytu uczniów w szkole.
 • Z zajęć w świetlicy mogą korzystać wyłącznie uczniowie rodziców pracujących.
 • Zaleca się aby dzieci nie zamieniały się przyborami szkolnymi lub jedzeniem.
 • Wszystkie zużyte woreczki lub rękawiczki należy wyrzucić w szkole do pojemnika do tego przeznaczonego (parter przy jadalni szkolnej).
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek).
 • Konieczne jest poinformowanie szkoły w trybie pilnym o ewentualnych zarażeniu lub kwarantannie spowodowanej COVID 19.
 • Wszelkie konsultacje, rozmowy będą preferowane w wersji telefonicznej lub elektronicznej. W razie konieczności wizyty w szkole rodziców prosimy o wcześniejsze umówienie się poprzez wychowawcę lub sekretariat.

Szkoła także przygotowała możliwość wprowadzenia nauczania hybrydowego dla klas V – VIII w sytuacji wystąpienia takiej konieczności.

Liczymy na Państwa współpracę w zakresie bezpiecznej organizacji pracy, nauki oraz przestrzegania wytycznych ME, MZ i GISu, tak aby nasi uczniowie mogli czuć się we szkole bezpiecznie.