Święto Patrona Szkoły

Data: 30 października, 2017

Mieszko I – najlepszy z najlepszych!

Tego dnia, jak co roku, uczniowie klas IV-VI spotkali się na sali gimnastycznej i wzięli udział w uroczystym apelu. Po części artystycznej, przygotowanej przez panie Marię Juśkiewicz, Irenę Treskę i Elżbietę Frąszczak, do grona społeczności uczniowskiej oficjalnie zostali przyjęci nowi uczniowie klas II-VI. „Ślubuję!” uroczyście rozbrzmiało również podczas zaprzysiężenia przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI, którzy ślubowali godnie reprezentować swoich kolegów i koleżanki oraz dbać o ich dobro, a swoją nienaganną postawą dawać wzór do naśladowania. Na zakończenie uroczystości, uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja szkoły gromko odśpiewali hymn szkoły zaczynając słowami „Niech nasza pieśń sławi Mieszka…”.

Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich sal. Podczas zorganizowanych zajęć zrealizowane zostało kolejne zadanie w ramach międzynarodowego projektu Healthy Minds of Europe. Uczniowie wykonali oś czasu prezentująca zmianę nawyków żywieniowych na przestrzeni wieków, począwszy od czasów starożytnych ziem polskich do czasów współczesnych. Ponadto, uczniowie podjęli próbę stworzenia mapy myśli, dotyczącej czasów Mieszka I.