”Świetlica szkolna miejscem dla klasyki literatury dziecięcej” – międzyszkolny konkurs świetlic szkolnych.

Data: 15 marca, 2019

          W  dniu 13 marca b.r. w naszej szkole odbył się międzyszkolny konkurs skierowany do uczniów młodszych klas uczęszczających do świetlic szkolnych.

Koordynatorem konkursu była pani Karina Brzykcy, a współodpowiedzialne za przedsięwzięcie panie Magdalena Kusińska i Grażyna Szulc.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej, zgłosiły się drużyny z dwunastu szkół podstawowych. Pierwsza edycja konkursu ”Świetlica szkolna miejscem dla klasyki literatury dziecięcej” odbyła się w 2007 roku w Szkole Podstawowej nr 4, której pomysłodawcą była pani Karina Brzykcy nauczyciel naszej szkoły.

          Dzieci chętnie rywalizowały w konkurencjach: recytowanie fragmentu wiersza, losowanie rekwizytu i przyporządkowanie go do danego utworu oraz rozwiązywały test znajomości przeczytanych wierszy i opowiadania. W tym roku były to teksty napisane przez Jana Brzechwę, Aleksandra Fredro, Juliana Tuwima i Hannę Januszewską.

Najwięcej emocji wzbudziła recytacja wylosowanego fragmentu wiersza ponieważ dzieci wcześniej nie wiedziały jaki wiersz zaprezentuje ich drużyna. Zachętą do tej części konkursu był występ uczennicy z klasy 2a Aleksandry Kubackiej, która zaprezentowała utwór Danuty Wawilow „Daktyle”, nagrodzony wysoko w szkolnym konkursie Mam Talent.

Honorowym patronatem międzyszkolne zmagania objęła pani prezydent miasta Beata Klimek dzięki czemu trzydzieścioro sześcioro uczniów biorących udział w konkursie otrzymało drobnostki z Urzędu Miasta, które wręczył sekretarz miasta pan Andrzej Baraniak.

Pierwszą nagrodę w kategorii klas pierwszych zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 14, natomiast w kategorii klas drugich  drużyna uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7, zwycięstwo w kategorii klas trzecich przypadło drużynie reprezentującej Publiczną Szkołę Sióstr Salezjanek. Zwycięskim drużynom zostały wręczone nagrody książkowe, które ufundowała Rada Rodziców naszej szkoły.

Konkurs promujący czytelnictwo mające ogromny wpływ na rozwój dziecka mógł się odbyć dzięki życzliwości i pomocy dyrektora szkoły pani Doroty Cieśli.

Zmagania najmłodszych uczniów ostrowskich szkół podstawowych uwieczniła Tuba Ostrowa Wielkopolskiego oraz Telewizja Proart.

          Dzisiejszy konkurs jest trwale wpisany w kulturalną przestrzeń naszego miasta oraz pokazuje, że czytanie dziecku jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.