„Święta z ptakami”

Data: 4 stycznia, 2014

Dnia 26 XII 2013 uczeń klasy II a – Bruno Wojciechowski wraz z rodzicami oraz wychowawczynią Beatą Olszak wziął udział w wycieczce „Święta z ptakami” po Parku A. Mickiewicza i Parku 3. Maja w Ostrowie Wielkopolskim, czyli w 149. Ostrowskim Spotkaniu z Przyrodą, zorganizowanym przez Południowowielkopolską Grupę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Udało nam się zaobserwować kilkanaście gatunków ptaków – kowaliki, sójki, dzięcioła dużego, gawrony, kawki, sikory bogatki oraz typowo zimowe gile. Największą jednak atrakcję zapewniły dwa dzięcioły średnie, które w godowym zapamiętaniu śmigały wielokrotnie dosłownie między uczestnikami wycieczki.

Bruno wykazał się znajomością popularnych gatunków ptaków, którą dzielił się z pozostałymi członkami wycieczki. W razie wątpliwości na bieżąco korzystał z zakupionej wcześniej książki Detlefa Singera „Dokarmiamy ptaki”.

Powyższe spotkanie było jednym z zadań TIK w ramach realizacji programu „Szkoła z klasą 2.0”.