Święta z ptakami

Data: 27 grudnia, 2016

Dnia 26 grudnia 2016 r. wzięliśmy kolejny raz udział w wycieczce „Święta z ptakami” po Parku A. Mickiewicza i Parku 3. Maja w Ostrowie Wielkopolskim, czyli w 200. Ostrowskim Spotkaniu z Przyrodą, zorganizowanym przez Południowowielkopolską Grupę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Reprezentacja klasy IIa stanowiła aż ponad 1/4 składu 40-osobowej wycieczki. Byli to uczniowie: Marika Grell, Amelia Kalina, Aleksander Cerbiński i Antoni Marcinkowski wraz z rodzicami, rodzeństwem oraz wychowawczynią Beatą Olszak.

Na początku pan Paweł przywitał wszystkich uczestników w imieniu PwG OTOP, przedstawił cele spaceru (liczenie oraz nauka rozpoznawania spotkanych gatunków ptaków oraz drzew) oraz złożył wszystkim życzenia świąteczne.

Spacer rozpoczęliśmy od obserwacji licznego stada kaczek krzyżówek na stawie w Parku A. Mickiewicza. Olek przypomniał, w jaki sposób odróżnia się obie płcie.

W obu parkach, dzięki lornetkom, udało nam się zaobserwować kilkanaście gatunków ptaków – kawki, sikory bogatki, sroki, mewy z grupy mew srebrzystych, sierpówki, grzywacze, grubodzioba, sójkę, gile, szczygły, modraszki, pełzacza, kwiczoła, gawrony, dzięcioła dużego. Dużą atrakcję stanowił rzadko spotykany dzięcioł średni, którego obserwowaliśmy dwukrotnie. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób odróżnia się go od dzięcioła dużego, często spotykanego w naszych parkach (także w czasie tego spaceru) i lasach; oraz że dla dzięcioła średniego tworzy się obszary specjalnej ochrony ptaków sieci Natura2000, jak „Dąbrowy Krotoszyńskie” na zachód od Ostrowa.

Podczas spaceru zwracaliśmy również uwagę na najciekawsze drzewa: dęby czerwone i szypułkowe (przypomnieliśmy sobie, jak je rozróżniać – dzieci świetnie poradziły sobie z tym zadaniem), sosnę wejmutkę, daglezje zielone, platan klonolistny, oraz pomnik przyrody – wyjątkowych rozmiarów gruszę pospolitą.