Święta z ptakami

Data: 29 grudnia, 2014

Dnia 26 grudnia 2014 r. wzięliśmy kolejny raz udział w wycieczce „Święta z ptakami” po Parku A. Mickiewicza i Parku 3. Maja w Ostrowie Wielkopolskim, czyli w 165. Ostrowskim Spotkaniu z Przyrodą, zorganizowanym przez Południowowielkopolską Grupę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Reprezentacja klasy IIIa stanowiła aż ponad 1/3 składu 30-osobowej wycieczki. Byli to uczniowie: Antonia McKinlay, Dawid Cieszyński i Bruno Wojciechowski, wraz z rodzicami, rodzeństwem oraz wychowawczynią Beatą Olszak. Szkołę Podstawową nr 5 reprezentowali również Mateusz Cieszyński z klasy IIIb oraz kolejna nauczycielka – Jolanta Urbanowicz. Warto podkreślić, że w wycieczce uczestniczyli nie tylko mieszkańcy naszego miasta, ponieważ jest to jedyna tego typu impreza w regionie.

Na początku pan Paweł przywitał wszystkich uczestników w imieniu PwG OTOP, przedstawił cele spaceru (liczenie oraz nauka rozpoznawania spotkanych gatunków ptaków) oraz złożył wszystkim życzenia świąteczne.

Spacer rozpoczęliśmy od obserwacji licznego stada kaczek krzyżówek na stawie w Parku A. Mickiewicza. Bruno przypomniał, w jaki sposób odróżnia się obie płcie.

W obu parkach, dzięki lornetkom, udało nam się zaobserwować kilkanaście gatunków ptaków – wróbla, kwiczoły, pełzacze, kosy, gawrony, kawki, sikory bogatki i modraszki. Dużą radości sprawiły wszystkim typowo zimowe gile, które pięknie pozowały nam na brzozach. Mogliśmy zaobserwować różniące się ubarwieniem brzuszków samce i samice. Dużą atrakcję stanowił rzadko spotykany dzięcioł średni. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób odróżnia się go od dzięcioła dużego, często spotykanego w naszych parkach (także w czasie tego spaceru) i lasach; oraz że dla dzięcioła średniego tworzy się obszary specjalnej ochrony ptaków sieci Natura2000, jak „Dąbrowy Krotoszyńskie” na zachód od Ostrowa.

Podczas spaceru zwracaliśmy również uwagę na najciekawsze drzewa: dęby czerwone i szypułkowe (przypomnieliśmy sobie, jak je rozróżniać), sosnę wejmutkę, daglezje zielone, platan klonolistny, oraz pomnik przyrody – wyjątkowych rozmiarów gruszę pospolitą.

Kolejny spacer z cyklu „Święta z ptakami” już w Nowy Rok o g. 13.00, tym razem po Parku Miejskim im. Jana Jerzego Przebendowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.