Sukces Krzysia.

Data: 18 grudnia, 2016

Jan Paweł II nazywał młodych ludzi nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo i nieustannie zachęcał, aby od siebie wymagali, nawet jeśli inni ludzie nie będą im stawiać wymagań. Słowa Ojca Świętego zapadły głęboko w pamięć uczniom naszej szkoły przygotowującym się pod opieką katechetki p. Marii Juśkiewicz do międzyszkolnego konkursu wiedzy o Janie Pawle II organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim . Dlatego uczniowie klas czwartych poświęcili wiele czasu na przeczytanie obowiązujących lektur, na które składała się seria książek pani Joanny Krzyżanek, a także dokładnie poznali biografię, specyfikę pontyfikatu oraz nauczanie Jana Pawła II. W konkursie udział wzięło 24 uczniów z ostrowskich placówek oświatowych, a naszą szkołę reprezentowali: Olga Grobelna, Ewa Kaszyńska i Krzysztof Piec, który zdobył II miejsce. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. GRATULUJEMY!!!