Straż Miejska w szkole

Data: 5 grudnia, 2013

Od wielu lat współpracujemy ze Strażą Miejską. Zarówno w klasach młodszych , jak i w starszych odbywają się zajęcia poświęcone bezpieczeństwu i profilaktyce, prowadzone przez strażniczkę miejską – panią Annę Głodek. W klasach I- III spotkania mają na celu kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w czasie poruszania się po drodze, w czasie zabaw oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. W klasach V i VI zajęcia mają zwrócić uwagę uczniów na zagrożenia, jakie wynikają z agresji, braku umiejętności porozumiewania się z innymi, zrozumienia, empatii.

W roku szkolnym 2013/2014, w miesiącach: wrześniu, październiku i listopadzie zostały zrealizowane następujące tematy:

– w kl. I „Bezpiecznie w drodze do szkoły”, podczas spotkania przypomniano uczniom o konieczności noszenia odblasków;

– w kl. II „Bezpiecznie w czasie zabawy”, w trakcie zajęć ustalano zasady bezpiecznego zachowania się podczas zabaw;

– w kl. III „Bezpiecznie w kontakcie z drugą osobą”, podczas spotkania zwrócono dzieciom uwagę na zagrożenia, jakie mogą ich spotkać ze strony osób nieznajomych, jak zachować się w przypadku zaczepiania przez obcych;

– w kl. V „Agresja” – poruszono zagadnienie agresji, złości, przemocy, szukano sposobów radzenia sobie z agresją własną i cudzą;

– w kl. VI „Komunikacja interpersonalna”, w czasie zajęć rozwijano umiejętność porozumiewania się z ludźmi.

Spotkania ze strażnikiem miejskim, jak zawsze, były bardzo udane.