Sprzątanie świata – Polska 2017 15-17 września

Data: 22 września, 2017

24. edycja akcji Sprzątanie świata – Polska przebiegał pod hasłem: „Nie ma śmieci – są surowce”

Celami tegorocznej akcji były: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz udział i bardzo duże zaangażowanie, inspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. W akcji wzięli udział również uczniowie naszej szkoły. Mieli okazję zobaczyć i zebrać ogromną ilość odpadów. Ich wiedza dotycząca selektywne zbiórki odpadów połączona z praktycznym działanie zapewne przełoży się na zmianę ich codziennych zachowań. W zdecydowany sposób przyczyni się do troski o czyste i zdrowe środowisku.

Dziękuję wszystkim uczniom i opiekunom  za udział i bardzo duże zaangażowanie.

                      Koordynator akcji Maria Baranowska