“Sprzątanie Świata – Polska 2011”

Data: 26 lipca, 2011

Tradycyjnie już od 18 lat, w trzecim tygodniu września odbyła się akcja “Sprzątania Świata – Polska 2011”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: “Lasy to życie – chrońmy je”.

Jak co roku uczniowie naszej szkoły licznie włączyli się do tej międzynarodowej akcji, mającej na celu uświadomienie odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz uświadomienie konieczności ochrony przyrody. Młodzież z klas VI wzięła udział w zbieraniu odpadów na terenie ostrowskiego osiedla Krępa. Dla pozostałych uczniów przygotowano i przeprowadzono zajęcia poświęcone lasom, jako całym skomplikowanym ekosystemom i ich znaczeniu oraz przedstawiono sposoby jak likwidować dzikie wysypiska śmieci niszczące obszary leśne. Biorąc udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2011” nasi uczniowie włączyli się także w obchody Międzynarodowego Roku Lasów ogłoszonego przez ONZ.