Sprzątanie świata

Data: 18 września, 2016

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Dnia 16.09.2016 roku uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji. Sprzątaliśmy ulicę Aleje Słowackiego oraz teren Parku Bractwa Kurkowego. Uczniom naszej szkoły zależy na ochronie środowiska. Prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę, kształtując w dzieciach odpowiedzialność za stan środowiska w którym żyją.

  Sprzątanie Świata – Polska = razem możemy więcej!

koordynator edukacji ekologicznej- Maria Baranowska