SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ

Data: 10 kwietnia, 2014

7 kwietnia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 odbyła się debata na temat lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych. Spotkanie otworzyła pani wicedyrektor Donata Malinowska – Reszel. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele klas IV – VI oraz koordynator i nauczyciele wspierający realizację projektu: Violetta Szymczak, Joanna Zemska, Jacek Wawrzyniak. Debatę poprowadził koordynator projektu Przemysław Bendkowski, który na wstępie przypomniał główne cele i założenia projektu. Po tym krótkim wprowadzeniu koordynator rozpoczął dyskusję na temat lekcji wychowania fizycznego i zająć pozalekcyjnych. Po owocnej dyskusji, która trwała blisko godzinę, przedstawiciele klas zaprezentowali „plusy” i „minusy” lekcji wychowania fizycznego. Kolejnym punktem debaty było przedstawienie propozycji mających na celu uatrakcyjnienie lekcji tak, aby były one ciekawe, bardziej nowoczesne i atrakcyjne dla uczniów. Ostatnim punktem tego spotkania był wybór zadań, które zostaną zrealizowane w ramach projektu WF z klasą.