SP5 w Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Data: 9 stycznia, 2013

W dniu 8 stycznia 2013 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie, odbyła się  uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie”. Wśród 25  wyróżnionych szkół znalazła się Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I, jako jedyna szkoła z powiatu ostrowskiego i jedna z czterech pierwszych w województwie wielkopolskim. Wyróżnienie  odebrała z rąk Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej dyrektor szkoły Dorota Cieśla.

Certyfikat przyznawała Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”, działająca przy Ośrodku Rozwoju Edukacji. O nadanie Krajowego Certyfikatu mogły ubiegać się szkoły wszystkich typów, należące do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie i posiadające certyfikat wojewódzki tej sieci co najmniej przez 3 lata. Są to szkoły, które podejmują systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej promocji zdrowia. Tworzą warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej, samodzielnie diagnozują swoje problemy, podejmują inicjatywy służące rozwiązywaniu tych problemów oraz dokonują ewaluacji swoich działań. Certyfikat jest potwierdzeniem przynależności szkoły do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie.

Wiceminister Tadeusz Sławecki podziękował wszystkim wyróżnionym szkołom, za trud włożony w szerzenie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, a także rodziców. Podkreślił jak ważne jest wsparcie w postaci działań podejmowanych przez placówki, szczególnie w roku którego priorytetem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo uczniów, w tym właśnie bezpieczeństwo zdrowotne.

Przynależnością do krajowej sieci może pochwalić się obecnie 91 szkół w Polsce. Jest to zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia w swoim regionie oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami w Polsce.

Po uroczystości wszyscy obecni mogli obejrzeć wystawę prezentującą dokonania wyróżnionych szkół, jak również wymienić doświadczenia.

video