Rekolekcje wielkopostne.

Data: 14 marca, 2018

Jak co roku w Wielkim Poście nasi uczniowie uczestniczyli w rekolekcjach zorganizowanych przez Proboszcza Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Ks. dra Zbigniewa Cieślaka, księży wikariuszy i panie katechetki, przy współudziale dyrekcji i nauczycieli szkoły. Rekolekcje prowadził Ks. Łukasz Smug  pod hasłem „Droga do świętości”. Podczas trzech dni skupienia  uczniowie uczestniczyli w naukach rekolekcyjnych , Mszy Świętej,  a także mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Natomiast na zajęciach w szkole uczniowie brali udział w dwudniowych warsztatach. Pierwszego dnia tematyka zajęć  skupiona była na świadomym uczestnictwie w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, a drugi dzień poświęcony był rozważaniom liturgii słowa Bożego.